Stichting Mama En Ik

Dit domein is gereserveerd voor stichting Mama En Ik. Momenteel wordt er hard gewerkt aan onze nieuwe website. Modellen dochter en kleinzoon van oprichtster (alleenstaande werkende moeder). Fotografie: Danielle van Bergen van DVB Foto.

Stichting Mama En Ik

Stichting Mama En Ik wordt vaak verward met een andere failliete stichting namelijk stichting Mama & Ik. Beide stichtingen hebben niets met elkaar te maken. Het verschil tussen de beide stichtingen zit hem in het leesteken &. 

Stichting Mama En Ik werkt direct samen met ETC Marketing & Communicatie h.o. Mrs Moneypenny Kantooropleidingen. Zowel de stichting Mama En Ik (sinds 2012) en ETC Marketing & Communicatie (sinds 2008) zijn beiden opgericht door Remy Joyce Leurs (ex-tienermoeder met inmiddels kinderen van 29 en 30 jaar).

De stichting zorgt voor de sponsoring van de examenfeesten. Mrs Moneypenny Kantooropleidingen zorgt voor de opleidingen op Mbo-1 t/m Mbo-4 niveau. Op deze wijze hebben wij ook de eerste groep (18 cursisten) gedraaid vanuit de gemeentelijke Sociale Dienst. Hier ontstonden de problemen ten tijde van de re-organisatie van dit gemeentelijke onderdeel in December 2012. Ineens waren er geen projectleiders of coaches meer waar zowel de docenten als de cursisten een goede band mee hadden opgebouwd. 
De tweede groep (14 cursisten) werd gedraaid onder de vlag van Stichting Mama En Ik, in samenwerking met het commerciele bedrijf van Remy Joyce Leurs ETC Marketing & Communicatie h.o.n. Mrs Moneypenny Kantooropleidingen, zoals dit ook ten tijde van de oprichting in de statuten staat vermeld. Maar daar hebben we vanaf gezien omdat het draaien van een groep vanuit de stichting ons niet goed is bevallen. Het lijkt erop dat je dan ineens minder serieus wordt genomen door instanties. De derde groep (8 cursisten) werd volledig belangenloos door Remy Joyce Leurs uitgevoerd onder wederom de vlag van ETC Marketing & Communicatie h.o. Mrs Moneypenny Kantooropleidingen, waarvan wij met trots kunnen zeggen dat op één moeder na de anderen drie diploma's behaalden (Telefoniste-Receptioniste, Administratief Medewerkster en Commercieel Medewerker Binnendienst). 

Stichting Mama En Ik heeft recent in maart 2015 een rechtszaak gewonnen die één van de ex-cursisten (uit de tweede groep) tegen de stichting had aangespannen. Tijdens de zittingen van deze rechtszaak heeft de oprichtster Remy Joyce Leurs de verdediging geheel zelfstandig op zich genomen. De Haagsche ex-cursiste beweerde tesamen met een aantal medestanders geen diploma's te hebben ontvangen, en diep in de schulden te zijn geraakt met haar kosten kinderopvangtoeslag.

Stichting Mama En Ik (Remy Joyce Leurs) kon de feiten op tafel leggen om het tegendeel te bewijzen! Sterker nog, Remy heeft ten tijde van de rechtzaak het nog voor deze en andere ex-cursisten opgenomen en klom wederom in de pen als voorzitter van Stichting Mama En Ik, richting de nieuwe Wethouder Sociale Zaken. Omdat Remy het niet kon verkroppen dat er bijstandmoeders in de problemen waren gekomen met de kinderopvangtoeslag, doordat een aantal medewerkers van het orgaan WGS de inmiddels ex-cursisten ondanks de vele beloften bewust niet in traject hadden vermeld. Ondanks de vele beloften door de betreffende Projectleider en Projectmanager waren deze moeders niet in traject vermeld en zijn zij met de kinderopvang in de problemen gekomen.
Door in de pen richting de desbetreffende Wethouder Sociale Zaken te klimmen, ontving Remy de volgende dag een aangetekend schrijven van de Wethouder met daarin vermeld dat hij er op toe zou zien dat deze problemen voor deze moeders werden opgelost. De Wethouder toondde zich een man een man een woord en woord en kwam zijn belofte dan ook in een kort tijdsbestek na! 

Stichting Mama En Ik, selecteert alleen nog één of twee moeders per groep, welke gratis een opleiding kunnen volgen wanneer vanuit voldoende openinschrijvingen vanuit de particuliere en commerciele sector een opleiding start bij ETC Marketing & Communicatie h.o.n. Mrs Moneypenny Kantooropleidingen. Zo kan Remy zich toch nog enigsinds in blijven zetten voor deze doelgroep en deze moeders daar waar nodig, coachen en bijstaan. ETC verzorgt alleen nog opleidingen voor hele groepen bijstandmoeders of andere doelgroepen als er net als vroeger tijdens de groepen welke bij ETC Marketing & Communicatie een opleiding volgden vanuit het UWV en zoals bij bij de eerste groep bijstandsmoeders gebeurde, korte lijnen zijn met de jobcoaches/projectleiders  en met regelmaat evaluatiegesprekken plaats vinden tussen zowel de jobcoaches/projectleiders en de docenten en met de cursisten. Kan de uitkeringsinstantie daar geen gehoor aan geven, slaan wij liever een beurt over voor het draaien van een re-integratieproject, zegt Remy.  

Remy Joyce Leurs, is momenteel druk bezig met het schrijven van een boek over het verloop van groep2. Hierin komen niet alleen de ontstane perikelen naar boven maar worden ook de feiten en bewijsmaterialen op tafel gelegd over de desbetreffende projectleider, projectmanager en het afdelingshoofd welke haar bewust hebben tegengewerkt en dan hebben we het nog niet eens over het niet communiceren van de directeur van dit orgaan, terwijl hij volgens eigen zeggen ten tijde van groep2 haar enige contactpersoon zou zijn. Echter was deze directeur in geen velden of wegen ten tijde of na het traject te bekennen.  

Tot op de dag van vandaag kan Remy dit alles nog steeds niet kan bevatten "hoe kan het dat een directeur Sociale zaken haar voor een vergadering naar zijn locatie laten komen, haar vervolgens prijzen om haar moed en wilskracht voor deze doelgroep. Haar daarna in het bijzijn van o.a. de rechterhand van de op dat moment dienstdoende Wethouder H.K. (inmiddels afgetreden) en  5 anderen beloftes doen en vervolgens deze niet nakomen? De woorden van een Rechter "U zou hier een boek over moeten schrijven, want het is te gek voor woorden dat dit soort dingen gebeuren, u bent namelijk niet de enige ondernemer die door deze wijze van handelen in de problemen zou kunnen komen met uw onderneming!" Hebben Remy gemotiveerd tot het schrijven van het boek. 

Ondanks alle negatieve ervaringen die Remy Joyce Leurs in haar gevecht voor de doelgroep bijstandsmoeders heeft meegemaakt, gelooft zij nog steeds dat het merendeel van de Nederlandse bijstandsmoeders willen werken. Remy kijkt met trots terug op de Super mama's van groep1, groep2 (waar ook leuke cursisten tussen zaten) en de toppers van groep3, die allen wel graag aan het werk wilden en wel degelijk hebben bewezen dat zij de regie in eigen hand hebben genomen! De verantwoordelijkheid voor je kinderen ligt volgens Remy namelijk bij geen enkele instantie, slechts alleen bij jezelf!   

Voor mensen die de stichting om zeep hebben getracht te helpen door te zeggen dat er tonnen subsidies zijn ontvangen en dat ik de stichting alleen maar heb opgericht om er zelf beter van te worden, heeft Remy maar één boodschap namelijk: Kijk eens in de spiegel, want dit zegt meer over jullie dan over mij!". Jullie weten net als ik, dat er alles maar dan ook alles voor heb opgegeven in mijn gevecht voor deze moeders en dat er slechts een keer een klein bedrag aan subsidies is ontvangen waardoor ikzelf en met mij  een aantal voor mij belangerijke zakenrelaties de dupe zijn geworden, vanwege een flink tekort op de begroting!. 

Gelooft u net als onze oprichtster dat bijstandsmoeders wel degelijk willen werken zodat zij hun kinderen een goede toekomst kunnen bieden en heeft u vragen over een opleidingsproject voor deze doelgroep of een andere doelgroep? stuurt u dan gerust een e-mail naar: mamaenik@mrsmoneypenny.nl


Examenfeest


Bekijk hier de video van het eerste examenfeest van Groep1, welke de opleiding volgden bij ETC marketing & Communicatie h.o. Mrs Moneypenny Kantooropleidingen. De Brassband is geregeld door twee cursisten van groep 1 als verrassing en dank voor Remy, de limo's zijn gesponsord aan Stichting Mama En Ik door Romantic Cars uit Den Haag, de muziek werd verzorgd door Double Trouble (Dave Gerrissen en zoon Rick) en de Haagsche zanger Jerry van Vianen en een vrijwilliger van voetbalvereniging SVH. De ruimte werd gesponsord door Voetbal Verenigings SVH (waar Remy ook 2 jaar lang veel vrijwilligerswerk voor heeft gedaan). Alle sponsoren die hebben meegewerkt aan dit feest hebben in natura een bijdrage geleverd.  

Fotografie DVB Foto

De foto is gemaakt voor Stichting Mama En Ik, door Danielle van Bergen. Door op de foto te klikken komt u rechtstreeks op haar website.